INFRASTRUCTUUR

Het Zavelhuis wordt gebouwd op de site Molenveld in Herent. Het bouwproject wordt gecoördineerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw Herent (www.volkswoningbouw.be/Projecten).


Uw steun is welkom

U kan het Zavelhuis financieel steunen op het KBC-rekeningnummer
BE38 7340 3810 7972.