Wie zijn wij?

Voorzitter: Katrien Staessens
Leden: Begga Beyens, Bart Hendrickx, Betty Michiels, Rik Pieraets, Erik Scheers,
Myriam Vereecke, Dany Wellens

Externe deskundigen:
Het Zavelhuis vzw laat zich inhoudelijk adviseren door externe deskundigen.

Vzw GiPSo (www.gipso.be):
- adviseert en ondersteunt woon- en dagbestedingsinitiatieven voor mensen met een beperking, die zelf de regie van hun toekomst in handen nemen.
- kadert in het Perspectiefplan 2020 van de Vlaamse Overheid en is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
- Bies Hendrickx is de coach voor project ‘het Zavelhuis’.

Bouwkundig aspect: Prof. Dr. An Heylighen, KULeuven, Onderzoekseenheid Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Financieel aspect: Willy Verbeek, afgevaardigd beheerder Inclusie Invest

Pedagogisch aspect: Prof. Dr. Pol Ghesquière, Prof. Dr. Bea Maes en Prof. Dr. I. Noens, KULeuven, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek