Missie

Het Zavelhuis wil op een deskundige en warm-menselijke wijze het welzijn van volwassen personen met een beperking bevorderen en zo bijdragen aan een inclusieve samenleving.
In Herent bouwt vzw het Zavelhuis aan een professionele en kwaliteitsvolle dagopvang, gecombineerd met een woonfunctie dicht bij het bestaande sociale en familiale netwerk van de persoon met een beperking. In het Zavelhuis kan de bewoner een leven lang wonen, dicht bij zijn bestaande netwerk.


Wie zal er in het Zavelhuis wonen?

15 bewoners met een lichte tot matige mentale handicap, al dan niet gecombineerd met een stoornis in het autistisch spectrum en/of een motorische handicap.


Wie neemt de zorg op zich?

In het Zavelhuis zorgen professionele zorgverleners samen met ouders en vrijwilligers voor de permanente ondersteuning van de bewoners. Om te voorzien in professionele zorg werkt het Zavelhuis samen met vzw Oostrem, een voorziening in Herent die ondersteuning biedt aan volwassenen met een verstandelijke, motorische of meervoudige beperking.