SPONSORING

Uw steun is heel welkom!

U kan het Zavelhuis financieel steunen:

- met fiscaal attest op de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting, voor de inrichting van de 2 leefruimtes van het Zavelhuis:
via rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404 mét vermelding van het projectnummer 129/2006/00047.


PERMANENTE OPDRACHT voor deze projectrekening

PERMANENTE OPDRACHT BIJ DE BANK.

Ondergetekende :

Naam :             ………………………………………………….

Adres :             ………………………………………………….

Postcode :        …………      Gemeente : ………………………….

 

geeft opdracht aan de bank om

 

elke ……….. van de maand, te beginnen op ……………………(dag, maand, jaar)

 

een bedrag van ……………………………………………. *euro over te schrijven van

 

mijn rekening ……………………………… (invullen eigen rekening)

 

naar rekening               BE10 0000 0000 0404

 

ten voordele van :         

Koning Boudewijnstichting

 

met vermelding :           129/2006/00047

 

Datum : …………………………………

 

Handtekening : …………………………

 

* bedrag in letters

 

Ondergetekende geeft toelating aan

 

…………………………………………………………

 

met identiteitskaart nummer …………………………..

 

dit dokument te overhandigen aan de bank.

  

Datum ………………………

 

Handtekening …………………………………

 


- zonder fiscaal attest op de KBC-rekening van het Zavelhuis: BE38 7340 3810 7972.

SPONSORS

Onze sponsors
Sponsor worden van het Zavelhuis? Stuur ons HIER een bericht.