Vacature opvoeder/begeleider het Zavelhuis

 

Functieomschrijving

Het Zavelhuis vzw is een startend ouderinitiatief in Herent, erkend door het VAPH. 15 jongvolwassenen met een beperking nemen er vanaf 1 november 2021 hun intrek in hun eigen studio. De studio’s zijn per 7 à 8 geschakeld rond 2 leefgroepen.

De bewoners hebben een lichte tot matige mentale beperking, mogelijks gecombineerd met ASS, het syndroom van Down of een motorische beperking.

De ochtendzorg gebeurt door Ferm. Overdag gaan de bewoners naar hun dagactiviteit. Vanaf 16u, ’s avonds en in een latere fase in het weekend werk je als opvoeder/begeleider samen met de bewoners aan een fijne, warme thuis. Je begeleidt de bewoners met hun individuele zorgvraag en in hun samenleven met andere bewoners. Je vormt een team samen met de collega’s van de 2 leefgroepen.

Naast het begeleiden van de bewoners run je het huishouden en coördineer je de zorg door het opstellen, opvolgen en bespreken van de zorgplannen, door contacten te onderhouden met het netwerk van de bewoners, door deel te nemen aan overleg en door geschikte activiteiten te plannen.

 

Profiel

-     Je hebt een diploma van graduaat of professionele bachelor in de orthopedagogie of TSO 3de graad jeugd- en gehandicaptenzorg, of je kan je gelijkwaardigheid door ervaring aantonen.

-     Je bent bereid om ’s avonds en in het weekend te werken (nachtdiensten slechts uitzonderlijk).

-     Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.

-     Je hanteert een enthousiaste, coachende begeleidingsstijl, met aandacht voor begrenzing én voor warme zorg.

 

Jobgerelateerde competenties

-     Informatie over het individuele dossier van de bewoners verstrekken en uitwisselen met het team en externe betrokkenen.

-     De dagelijkse activiteiten voor de bewoners organiseren, de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten.

-     Informatie verzamelen over de situatie van de bewoner en samen met het team de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen.

-     De sociale regels uitleggen aan de bewoners tijdens de dagelijkse activiteiten.

-     Ontwikkelen en in stand houden van het sociale en familiale netwerk van de bewoners.

 

Persoonsgebonden competenties

-     Zelfstandig kunnen werken

-     Contactvaardig zijn

-     Efficiënt kunnen plannen

-     Kunnen samenwerken als hecht team

-     Zich flexibel en creatief kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden

-     Kunnen omgaan met stress

-     Leervermogen hebben

-     Regels en afspraken nakomen

 

Aanbod

Je komt terecht in een klein, dynamisch team. Je kan van bij de start mee bouwen aan een gemoedelijke en huiselijke Zavelhuissfeer en gestalte geven aan de levenskwaliteit van de bewoners in een inclusieve omgeving.   

Je krijgt een contract van bepaalde duur van 75 à 80% dat verlengd kan worden. Verloning gebeurt op diplomaniveau.   

Start vanaf 1 november 2021.

 

Plaats tewerkstelling

het Zavelhuis, Romeinse Ring 23, 3020 Herent.

 

Hoe solliciteren?

Stuur je kandidatuur met CV en motivatiebrief vóór 20 oktober 2021 naar katrien_staessens@hotmail.com. Met vragen kan je telefonisch contact opnemen: 0474/28.29.25.