Visie

In het Zavelhuis is de dienstverlening gebaseerd op een holistische mensvisie, met aandacht voor de lichamelijke, psychische, relationele en existentiële aspecten van het mens-zijn. Een gedifferentieerde en flexibele begeleiding op maat van de bewoner staat centraal. De erkenning van ieders mogelijkheden en beperkingen vormt het uitgangspunt. De inbreng van de bewoner is zo groot mogelijk. De begeleiding houdt rekening met de behoeften, keuzes, vragen en verlangens van de bewoner.


AGENDA

Door de Coronacrisis werd - in overleg met alle betrokken partijen - beslist om de 1ste steenlegging van het Molenhuis/Zavelhuis van zaterdag 14 maart uit te stellen. We houden u verder op de hoogte.
Met dank voor uw begrip!
LINKS

Inclusie Invest

GiPSo

Oostrem