Visie

In het Zavelhuis is de dienstverlening gebaseerd op een holistische mensvisie, met aandacht voor de lichamelijke, psychische, relationele en existentiële aspecten van het mens-zijn. Een gedifferentieerde en flexibele begeleiding op maat van de bewoner staat centraal. De erkenning van ieders mogelijkheden en beperkingen vormt het uitgangspunt. De inbreng van de bewoner is zo groot mogelijk. De begeleiding houdt rekening met de behoeften, keuzes, vragen en verlangens van de bewoner.