Wie zijn wij?

Het Zavelhuis is een vzw.


Voorzitter: Katrien Staessens

Leden: Begga Beyens, Bart Hendrickx, Betty Michiels, Rik Pieraets, Erik Scheers, Dany WellensOnze naam

'Het Zavelhuis'

 verwijst naar de eerste bijeenkomst eind 2012 van een groepje ouders in de Zavelstraat in Kessel-lo. Het woord 'zavel' is afkomstig van het Latijnse 'sabulum' en wordt vertaald als 'grof zand', 'kiezelzand' of 'zavel'. Zavel is een minerale grondsoort. Men spreekt van zavel als grond een bepaald percentage 'lutum' (kleideeltjes) bevat. De rest is zand. Zavel wordt gebruikt voor de teelt van bloembollen. Zavel is vruchtbaar, goed te bewerken, vochthoudend en doorwortelbaar.


Ons logo

Ons logo is ontworpen door Johan Stuyck van uitgeverij Oogachtend. Johan heeft de missie van het Zavelhuis verbonden met de betekenis van 'zavel' als vruchtbare en doorwortelbare grondsoort.
De gele zon staat voor het ultieme doel van het Zavelhuis, nl. het geluk en het welzijn van de bewoners.
Het blauwe huis staat voor een levenslange thuis in het Zavelhuis.
De groene wortels in de vorm van een hand staan voor een stevige verankering van het Zavelhuis in het familiale en sociale netwerkwerk van de bewoners én in de lokale gemeenschap in Herent.Coaching door externe deskundigen


Vzw GiPSo (www.gipso.be)

GiPSo adviseert en ondersteunt woon- en dagbestedingsinitiatieven voor mensen met een beperking, die zelf de regie van hun toekomst in handen nemen. GiPSo kadert in het Perspectiefplan 2020 van de Vlaamse Overheid en is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Bob Hendrikx is de GiPSo-coach van 'het Zavelhuis'. Bob is medegrondlegger van 'het Vriendenhuis' in Schilde, één van de eerste ouderinitiatieven in eigen regie.


Pedagogisch aspect

het Zavelhuis wordt ondersteund door Prof. Dr. Pol Ghesquière, Prof. Dr. Bea Maes en Prof. Dr. Ilse Noens van de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven. Onder leiding van Prof. Dr. Bea Maes heeft Emilie Debrandere een masterthesis gemaakt met als titel 'Een methodiek voor participatieve visie-ontwikkeling voor ouderprojecten in eigen regie aan de hand van casus het Zavelhuis' (2018).


Bouwkundig aspect

het Zavelhuis wordt ondersteund door Prof. Dr. An Heylighen van de Onderzoekseenheid Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven.


Algemene coaching

het Zavelhuis kan steeds terecht voor deskundig advies bij mede-inspirator Willy Verbeek. Willy is tevens ere directeur-coördinator van vzw Stijn en ere afgevaardigd-beheerder van Inclusie Invest.