PRIVACY


Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de hele website van het Zavelhuis. Door onze website te bezoeken, stemt u in met deze voorwaarden.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Het Zavelhuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. U kunt onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld te kunnen corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetzavelhuis.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Het zavelhuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor evenementen.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening correct uit te kunnen voeren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Het zavelhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: Voor inschrijvingen tot de datum van het desbetreffend evenement.


Delen van persoonsgegevens met derden:

Verzamelde (persoons)gegevens worden nooit aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Het zavelhuis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het zavelhuis. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetzavelhuis.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. U kunt zich ten alle tijden uitschrijven op onze nieuwsbrief door op de link "uitschrijven" te klikken of via HIER.
Terug naar boven